Om Art of Balance

Introduktion

Art of Balance har et stærkt systemisk, kommunikationsteoretisk og konstruktionistisk fundament og bliver altid kombineret med en nysgerrig, skabende og forundrende tilgang. Gennem energi, farverigdom og lysten til at virke strikkes engagerende processer sammen, så de udvider jeres forståelse.

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Jeg er drivkraften. Jeg mener, jeg har en unik kombination af ledelsesteoretisk dybde, mangeårig proces- og ledelseserfaring, som er underbygget af en kunstnerisk inspireret tilgang og naturen som kilde.

Fornyelse og forandring opstår gennem aktive tilvalg af at afprøve og udfordre gennem forstyrrelser af de vante måder at se tingene på.

Vejen til forandring er forundring – det giver frisk nyt fokus.

Grundlaget

Art of Balance brænder for at skabe balance i mennesker og organisationer. Ambitionen er at bidrage med en helhedsorienteret og åben tilgang for at lede vejen til nye handle- og tankemønstre, der kan bidrage til balance.

Visionen for Art of Balance er at være et samlingssted for de, der ønsker en dybdegående læring om systemiske relationsopstillinger. Gennem dialoger, metodeudvikling og vedkommende processer klæder Art of Balance mennesker på til at arbejde for fællesskabets bedste.

Art of Balance har følgende ledetråde:

  • Vi er sociale væsner og er dybt forbundet med hinanden
  • Vi bruger kreativitens kraft til at lære nyt
  • Vi griber uvisheden i vores søgen på gode valg
  • Vi tager alt alvorligt – også det, der ikke ses med det blotte øje

Læs mere

Gå til LinkedIn

Læs mere

Metodiske tilgange


Systemisk relationsopstilling

Den systemiske relationsmetode er baseret på Bert Hellingers familieopstillinger og Jan Jacob Stams pionerarbejde inden for systemiske organisationsopstillinger. Formålet er at skabe indsigt i og udvikle fastlåste mønstre i organisationen. Man aktiverer den tavse viden i organisationen.

Art of Balance bruger betegnelsen Relationsopstillinger. Dette er for at understrege betydningen af, hvordan organisationer bygger på relationer.


Fænomenologiske undersøgelser

Når vi skal lære og forstå vores organisation, skal vi iagttage det, der faktisk sker i organisationen. Fænomenologien er en filosofisk retning, hvis essens er fordomsfrit at møde det, der viser sig. Og de iagttagelser, vi så gør os – ja dem er der brug for, at vi ser på i mange forskelligartede perspektiver. Herigennem kan vi finde den vej, som vi vælger at gå.

Det fænomenologiske blik understøtter dig i at se tingene, som de er – ikke som du gerne vil have, at de skal være.


Kreativ læringstilgang

Gennem kreative metoder kan organisationen få ny viden og erfaringer, som skaber fornyet fokus. De kreative designs tilpasses de konkrete temaer og problemstillinger, så du får oplevelsen af at få et særligt tilrettelagt program, som passer til jer. Kunsten kan hjælpe med at åbne den tavse viden i mennesker og organisationer.


Genealogisk metode

Genealogi betyder læren om menneskelige relationer ud fra afstamning. Med den optik er det af stor betydning at se på de forhold i fortiden, der har været med til at forme vores nutid. Hændelser eller tidligere kulturer og kutymer i en organisation kan genfindes i måden, organisationer tænker og handler på. En pointe er at kunne anerkende sin fortid for at kunne træde vellykket ind i fremtiden.


Paradokser og kompleksitet

Tilgangen i Art of Balance er at forstå kompleksiteten i organisationer.
Paradokser er en grundlæggende tankegang – en måde at få øje på de samtidige og modsatrettede forventninger, som organisationen skal leve op til. Heraf bliver balancebegrebet helt centralt.


Naturens rum

Art of Balance har mange års erfaringer med at bruge naturen som et læringsrum. Man kan gennem en temadag – et vandrende seminar – skabe muligheder for anderledes dialoger og refleksioner. Naturens elementer og væk fra de vante fysiske rammer.


Kommunikation

Art of Balance er funderet i en socialkonstruktionistisk tænkning. Det betyder, at kommunikation og forståelsen af, hvordan kommunikation former vores virkelighed, er essentielt. Kommunikation er dermed en strategisk måde for ledere og organisationer at forholde sig.

Fortællingen om Art of Balance

Jeg er og lever Art of Balance. Navnet har en stor betydning for den tilgang, som jeg har til verden, og som jeg tilbyder som konsulent. Art of Balance – eller på dansk balancekunsten – referer til den bevægelse det er at skabe en dynamisk balance. Som når man står på et vippebræt og skal finde balancen. Det er en dynamisk bevægelse, hvor du hele tiden skal korrigere dit balancepunkt. Man kan sige at balance og ubalance er to sider af samme sag. Eller to mennesker der på en vippe skal finde balancen – så skal de i tæt samarbejde korrigere sig selv i forhold til den anden.

Min grundfilosofi er, at vi er tæt forbundne som mennesker, som organisation, som samfund og som økosystem. Vi er gensidigt afhængige af hinanden. Og det betyder, at i det, vi vælger at handle og gøre i verden, skaber vilkår for andres muligheder og begrænsninger. Vi skal derfor være respektfulde, nænsomme og lydhøre i mødet med os selv og vores omgivelser.

Jeg har en lærende tilgang til livet. Vi lærer hele tiden, og vi vælger selv hvilken plads nysgerrigheden skal have i vores liv. Min egen læringslyst har bragt mig mange steder hen. At prøve en nyt materiale, en ny metode, kombinere nye ting eller bruge kroppen på en anden måde er med til at styrke min evne til at stille mig undersøgende på kanten. Det falder mig nok af samme grund naturligt at være underviser og skabe rammer for læring.

Jeg har i tidernes morgen læst kommunikation på universitetet. Siden har jeg udbygget den med en master i organisationspsykologi. Hertil kommer en lang række af praksisnære træninger og uddannelser, som alle har bidraget til min værktøjskasse: Systemisk familie- og organisationsopstillinger, NPL practitioner, voksenpædagogisk uddannelse, coaching, shamanistisk træning og læringscirkler, kunstskoler med diverse kunstudstillinger, narrativ storytelling – for blot at nævne de mest betydningsfulde.

Jeg har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i mere end 20 år. Desuden har jeg undervist på Diplom i ledelse i mere end 10 år. Så jeg har et solidt funderet ledelsesteoretisk afsæt. Mit teoretiske afsæt er systemisk og socialkonstruktionistisk. Og mit faglige greb retter sig særligt mod kommunikation og relationer.

Jeg er brobygger mellem forskellig viden og verdner. Min styrke er, at jeg begår mig let i forskellige måder at anskue verden på. Og helt sikkert er det, at når man kigger på verden på en måde, så er der noget andet man er blind for – og det er jeg skarp til at hjælpe med at få øje på. Når jeg tilrettelægger og gennemfører en proces, er der mulighed for at trække på en meget bred vifte af metoder.

Kunstdelen i Art of Balance er også af stor betydning. Kunst og kreativitet er i sig selv en måde at se og forstå verden på. Kunsten inviterer en til at se anderledes på tingene. Som menneske – og hermed også som leder eller medarbejder – er dette en invitation til bevidst at vælge at stille sig på kanten af tingene. Gennem en kreativ tænkning er det muligt at få øje på nye veje.

 

I min fritid folder jeg selv min kreativitet ud ved at skabe skulpturer. Tit står skulpturerne i min have. Her former jeg små rum og arbejder med kompositioner af form, farve, nytte og kreativitet. Når humlebierne summer om mig, så snakker jeg lidt med mit ferskentræ om, hvornår det vil begynde at give frugt – og lige der går tiden stille i stå.

Mine forfædre er små erhvervsdrivende – så langt mit øje rækker. I mine første år i arbejdslivet tænkte jeg jævnligt, at der måtte være en anden model end 8–16. Jeg havde indtil da afvist at være selvstændig, da jeg som barn havde oplevet prisen ved at mine forældre gik personligt konkurs. Da jeg alligevel valgte at gå den selvstændige vej blev jeg også personligt friere. Jeg værdsætter at kunne have et flydende virke – og opbryde de arbejdsmæssige grænser. Mit virke er det, der kalder på mig.

Jeg har i mange år taget ledere med ud at vandre. Jeg startede på stilheden, skulder-ved-skulder samtaler, naturbaseret væren og pilgrimsinspirerede refleksioner før de fleste andre. Jeg trækker stadig på naturen som møderum, når kunderne vil det. I min egen åndelige praksis har jeg i de seneste 12 år hentet inspiration og deltaget i shamanistisk træning for at arbejde med altings rødder. Jeg tager fat i spirituelle og eksistentielle temaer ud fra et natursyn fra de oprindelige folk. Se også mit arbejde på www.urkraften.dk.

Jeg har arbejdet en del med fællesskaber og fællesskabelse. Jeg har været med til at udvikle ”Den professionelle fællesskaber” i min tid i Public Funk, og desuden brænder jeg for relationel koordinering som et nøglebegreb, der styrker arbejdsfællesskaberne internt og på tværs af grænser.

Så hvis du er kommet så langt i denne fortælling, så kan du også få øje på de mange ressourcer, som jeg trækker på.
Lad dem komme til gavn – også sammen med dig.

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Kontakt mig i dag, til en uforpligtende samtale.
Telefon: 29 84 58 80
Email: mail@artofbalance.dk

Artwork on this site is provided and copyrighted by Anna Korol.

Follow Anna on Instagram here