Systemiske relationsopstillinger

“Systemisk intelligens er en kunstart hvor du er forbundet med de større systemer uden at miste forbindelsen med her og nu. Det er en evne til at zoome ud – favne det større billede og samtidigt være nærende og zoome ind på det vedkommende.”

Jan Jacob Stamm

Systemiske relationsopstillinger er en åben og undersøgende tilgang til at forløse personlige, professionelle og organisatoriske problematikker.

Opstillingsmetoden kaster lys på den aktuelle situation, arbejder med at kortlægge kilderne i de skjulte dynamikker og skaber bevægelse mod helhedsløsninger.

Kortlægningen kan være af relationerne i mennesker, teams, afdelinger eller sågar værdier, kerneopgaver og kultur.

Metoden bibringer ofte overraskende og oversete indblik i, hvad der er på spil. Metoden hjælper med at give klarhed og give intuitiv indsigt i de underliggende dynamikker i en problemstilling.

Systemiske relationsopstillinger kan bidrage når:

Organisationen møder gentagne konflikter og samarbejdsproblemer
Forandringer ikke naturligt bliver forankret i organisationen
Der er dynamikker, som er svære at begribe i teams eller grupper
Løsningerne ikke findes i det umiddelbart tilgængelige
Der skal skabes eller genskabes nye veje for organisationen

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Fortidens betydninger

Historien er nutidens stemme, der former fremtidens muligheder. Eller sagt med Nietches ord: ”Den, som ikke trækker på 1000 års historie, lever fra hånden til munden.” Og hvad betyder det så i en organisatorisk sammenhæng?

Ja det betyder, at vi skal forstå forhistoriens betydning for at forstå os selv og organisationen af i dag for at forme den ønskværdige fremtid. Fremtidens muligheder udspringer af fortidens erfaringer.

Systemiske relationsopstillinger kan bidrage når:

 • Historierne betydning for virkeligheden i dag er uklare
 • Kulturens grundlæggende antagelser skal begribes
 • ”Gamle dage” fortællinger skaber udviklingsmæssige hindringer

Ydelser:

 • Kortlægge mønstre, røde tråde og vigtige hændelser, der har haft betydning for organisationen i dag
 • Procesarbejde, der skaber gode overgange i organisatoriske forandringer
 • Historiefortællinger og kortlægninger af kultur gennem visuelle og narrative spor

Nutidens forviklinger

Historien er nutidens stemme, der former fremtidens muligheder. Eller sagt med Nietches ord: ”Den, som ikke trækker på 1000 års historie, lever fra hånden til munden.” Og hvad betyder det så i en organisatorisk sammenhæng?
Ja det betyder, at vi skal forstå forhistoriens betydning for at forstå os selv og organisationen af i dag for at forme den ønskværdige fremtid. Fremtidens muligheder udspringer af fortidens erfaringer.

Systemiske relationsopstillinger kan bidrage når:

 • Historierne betydning for virkeligheden i dag er uklare
 • Kulturens grundlæggende antagelser skal begribes
 • ”Gamle dage” fortællinger skaber udviklingsmæssige hindringer

Ydelser:

 • Kortlægge mønstre, røde tråde og vigtige hændelser, der har haft betydning for organisationen i dag
 • Procesarbejde, der skaber gode overgange i organisatoriske forandringer
 • Historiefortællinger og kortlægninger af kultur gennem visuelle og narrative spor

Fremtidens Potentiale

Systemiske relationsopstillinger giver mulighed for at udforske, afprøve og forgribe mulige fremtidsscenarier.

Formålet med relationsopstillingerne er ikke at forudsige fremtiden, men at reflektere og evaluere mulige responser i systemet.

Tilgangen kan hjælpe med at afdække skjulte antagelser og få indsigt i usikkerheder, risici og særlige udfordringer i det eksisterende tankesæt.

Relationsopstillingerne kan bruges som et oplæg til strategitænkning og dialoger om opmærksomheder og balancer i kompleksiteten.

Systemiske relationsopstillinger kan bidrage når

 • Perspektiverne for organisationen skal udvides
 • Uudtalte og utænkelige potentialer skal udforskes
 • Der er behov for at identificere og udfordre eksisterende overbevisninger
 • Forandringspotentialer skal opdages
 • Der skal tilrettelægges strategiske læringsprocesser
 • Ønsket er at udforske emergente processer

Ydelser

 • Fremtidsscenarier ved hjælp af systemiske relationsopstillinger
 • Personlige, teambaserede eller organisatoriske dialogprocesser
 • Tematiserede visions- og refleksionsvandringer individuelt eller i teams
 • U-processer i anderledes læringsrum – ude såvel som inde

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Kontakt mig i dag, til en uforpligtende samtale.
Telefon: 29 84 58 80
Email: mail@artofbalance.dk

Artwork on this site is provided and copyrighted by Anna Korol.

Follow Anna on Instagram here