Workshops

Systemisk supervision

Du kan kontakte Art of Balance for at aftale supervison, både individuelt og til ledelsesteam eller arbejdsfællesskabet. Særligt for supervisionen for AoB er, at tilgangen er systemisk med en vedkommende, nærværende og direkte dialog med teoretisk styrke og reference samt metodisk inspiration og variation.

Du kan vælge supervisionspakker individuelt og teams på 6, 9 eller 12 gang.

Ved køb af længere forløb får du henholdsvis 5, 10 og 15% rabat.

Konsulentydelser og skræddersyet forløb

Art of Balance har en særlig styrke i at tilrettelægge unikke design og løsninger. Sammen kortlægger vi behovene, og I får en løsning, der passer til jeres særlige problematik. Der vil være løbende evalueringsprocesser og tilpasninger gennem forløbet. Det er vigtigt for AoB, at der er et tæt samarbejde og dialog med kunden.

Du er altid velkommen til at få en uforpligtende dialog og bud på, hvilke muligheder AoB ser.

* hvis den nøjagtige adresse eller sted ikke er oplyst, får du det oplyst ved tilmelding.

Leadership Talisman

Er det ved at være tid til at give dit professionelle og personlige lederskab et reflekteret service tjek og genforhandle dit ledelsesmæssige fokus med dig selv?

Kom og vær med til denne dag med nyskabende workshop, hvor jeg kombinerer det bedste af 3 verdner. Dagen vil integrere ledelsesfilosofi, inspireret af Peter Koestenbaums ledelsesdiamant, systemiske relationsopstillinger og den shamanistiske brug af ritualer og kraftsymboler.

Dagen foregår i mit kunstneriske værksted og værested: HF Pilemosen, Hammelvej 40, have 6, 2610 Rødovre. (Nærmeste togstation er Herlev.) Du skal være i praktisk tøj og medbringe en logbog til refleksioner. Prisen for deltagelse er 950 kr incl forplejning*. Processen foregår i det fri.

Gennem dagen skærer du din personlige talisman, mens du bliver assisteret gennem en proces, hvor du fordyber dig i dit personlige lederskab gennem opstilling, samtale og refleksion.

19. juni 2020
kl. 9:30-16

Sted: HF Pilemosen,
Hammelvej 40, have 6,
2610 Rødovre.
Pris: 950 kr. inkl. + moms
inkl. forplejning

Hent som PDF

Tilmeld

Forbundenhedens væsen 1

Alt på kloden er, på mange måder og på mange niveauer, dybt forbundet. Det gælder naturen, vejret og atmosfæren, tænkninger og ideologier, åndeligheden, det politiske liv, verdensøkono-mien og markederne, sociale og organisatoriske strukturer og ikke mindst menneskers levede liv.

En sådan omfattende forbundenhed fordrer erkendelsen af en bevidst og gensidig, ansvarlig afhængighed, med hvilken vi kan relatere os imødekommende og inkluderende til vore omgivelser. For på niveauet af menneskelig forbundenhed er vi alle ultimativt en del af hinandens indre og ydre systemer, hvorfor vi reelt er hinandens gensidige forudsætninger for, at vi kan lykkes sammen.

Vi er i en krisetid, hvor der mere end nogensinde er behov for, at vi fordyber os i det, som er ved at opstå, det som vi skal lægge bag os og give slip på og det, som vi virkelig skal værdsætte, dyrke, give næring og fastholde.
Vi inviterer til en fordybelse, hvor vi sammen og hver for sig undersøger forbundenhedens dybe eksistentielle betydning.

På dagen vil du blive guided gennem individuelle opstillinger, du vil få et oplæg om forbundenhed som grundlag for en fælles undersøgelse. Desuden vil dagen indeholde en opstilling omkring et fælles valgt tema.

Vi er:
Ole Dissing er erhvervspsykolog og forfatter. Han skriver lige nu på bogen Liv vil liv – sameksistensens og forbundenhedens universelle grammatik. www.oledissing.com
Birthe Hyldborg er organisationskonsulent, og arbejder for at udvikle og udbrede systemiske relationsopstillinger. www.artofbalance.dk

Vi inviterer til tre selvstændige og samtidigt sammenhængende dage. Datoerne er følgende: 30 juni, 15. juli og 6. august. Hver dag fra kl. 9.00 – 15.00 et sted i Københavnsområdet. Pris for deltagelse er 1000 kr./dag. Der er plads til 8 deltagere. Tilmelding sendes til birthe@artofbalance.dk. Lokalitet tilpasses de gældende bestemmelser fra Sundhedsstyrelsen. Ligeledes vil det i skrivende stund være nødvendigt selv at medbringe mad og drikke.

30. juni 2020
kl. 9-15

Sted: Københavns området*
Pris pr. dag: 1000 kr. + moms

Hent som PDF

Tilmeld

Forbundenhedens væsen 2

Alt på kloden er, på mange måder og på mange niveauer, dybt forbundet. Det gælder naturen, vejret og atmosfæren, tænkninger og ideologier, åndeligheden, det politiske liv, verdensøkono-mien og markederne, sociale og organisatoriske strukturer og ikke mindst menneskers levede liv.

En sådan omfattende forbundenhed fordrer erkendelsen af en bevidst og gensidig, ansvarlig afhængighed, med hvilken vi kan relatere os imødekommende og inkluderende til vore omgivelser. For på niveauet af menneskelig forbundenhed er vi alle ultimativt en del af hinandens indre og ydre systemer, hvorfor vi reelt er hinandens gensidige forudsætninger for, at vi kan lykkes sammen.

Vi er i en krisetid, hvor der mere end nogensinde er behov for, at vi fordyber os i det, som er ved at opstå, det som vi skal lægge bag os og give slip på og det, som vi virkelig skal værdsætte, dyrke, give næring og fastholde.
Vi inviterer til en fordybelse, hvor vi sammen og hver for sig undersøger forbundenhedens dybe eksistentielle betydning.

På dagen vil du blive guided gennem individuelle opstillinger, du vil få et oplæg om forbundenhed som grundlag for en fælles undersøgelse. Desuden vil dagen indeholde en opstilling omkring et fælles valgt tema.

Vi er:
Ole Dissing er erhvervspsykolog og forfatter. Han skriver lige nu på bogen Liv vil liv – sameksistensens og forbundenhedens universelle grammatik. www.oledissing.com
Birthe Hyldborg er organisationskonsulent, og arbejder for at udvikle og udbrede systemiske relationsopstillinger. www.artofbalance.dk

Vi inviterer til tre selvstændige og samtidigt sammenhængende dage. Datoerne er følgende: 30 juni, 15. juli og 6. august. Hver dag fra kl. 9.00 – 15.00 et sted i Københavnsområdet. Pris for deltagelse er 1000 kr./dag. Der er plads til 8 deltagere. Tilmelding sendes til birthe@artofbalance.dk. Lokalitet tilpasses de gældende bestemmelser fra Sundhedsstyrelsen. Ligeledes vil det i skrivende stund være nødvendigt selv at medbringe mad og drikke.

15. juli 2020
kl. 9-15

Sted: Københavns området*
Pris pr. dag: 1000 kr. + moms

Hent som PDF

Tilmeld

Forbundenhedens væsen 3

Alt på kloden er, på mange måder og på mange niveauer, dybt forbundet. Det gælder naturen, vejret og atmosfæren, tænkninger og ideologier, åndeligheden, det politiske liv, verdensøkono-mien og markederne, sociale og organisatoriske strukturer og ikke mindst menneskers levede liv.

En sådan omfattende forbundenhed fordrer erkendelsen af en bevidst og gensidig, ansvarlig afhængighed, med hvilken vi kan relatere os imødekommende og inkluderende til vore omgivelser. For på niveauet af menneskelig forbundenhed er vi alle ultimativt en del af hinandens indre og ydre systemer, hvorfor vi reelt er hinandens gensidige forudsætninger for, at vi kan lykkes sammen.

Vi er i en krisetid, hvor der mere end nogensinde er behov for, at vi fordyber os i det, som er ved at opstå, det som vi skal lægge bag os og give slip på og det, som vi virkelig skal værdsætte, dyrke, give næring og fastholde.
Vi inviterer til en fordybelse, hvor vi sammen og hver for sig undersøger forbundenhedens dybe eksistentielle betydning.

På dagen vil du blive guided gennem individuelle opstillinger, du vil få et oplæg om forbundenhed som grundlag for en fælles undersøgelse. Desuden vil dagen indeholde en opstilling omkring et fælles valgt tema.

Vi er:
Ole Dissing er erhvervspsykolog og forfatter. Han skriver lige nu på bogen Liv vil liv – sameksistensens og forbundenhedens universelle grammatik. www.oledissing.com
Birthe Hyldborg er organisationskonsulent, og arbejder for at udvikle og udbrede systemiske relationsopstillinger. www.artofbalance.dk

Vi inviterer til tre selvstændige og samtidigt sammenhængende dage. Datoerne er følgende: 30 juni, 15. juli og 6. august. Hver dag fra kl. 9.00 – 15.00 et sted i Københavnsområdet. Pris for deltagelse er 1000 kr./dag. Der er plads til 8 deltagere. Tilmelding sendes til birthe@artofbalance.dk. Lokalitet tilpasses de gældende bestemmelser fra Sundhedsstyrelsen. Ligeledes vil det i skrivende stund være nødvendigt selv at medbringe mad og drikke.

6. august 2020
kl. 9-15

Sted: Københavns området*
Pris pr. dag: 1000 kr. + moms

Hent som PDF

Tilmeld

Traume i organisationer

På denne dag arbejder vi med, hvordan traumer kan låse en organisation i ubalancerede og stagnerede mønstre. Vi går i dybden med de underliggende dynamikker, der kan ligge under en konkret problemstilling. Og du får et blik for at se organisatoriske problemstillinger i et nyt lys.

Du kan udover at læse mere herunder, og så læse mere i følgende artikel her

På denne dag arbejder vi med, hvordan traumer kan låse en organisation i ubalancerede og stagnerede mønstre. Vi går i dybden med de underliggende dynamikker, der kan ligge i en konkret problemstilling. Og du får et blik for at se organisatoriske problemstillinger i et nyt lys.

Formålet med dagen er at du bliver i stand til at tilgå de problemstillinger der er i din organisation med et nyt perspektiv.

Traumer kan opstå ved akutte hændelser i organisationen, som eksempelvis en trussel eller ”glemt barn”, eller fusioner. De kan opstå ved gentagne begivenheder, forandringer, eller edelsesskift. Til slut kan der også være elementer i kerneopgaven der kan traumatisere organisationen – eksempelvis at arbejde med kriseramte borgere eller akutmodtagelse.

Traumer kan lægge skjult i en organisation, men viser sig med symptomer som gentagne samarbejdsproblemer, konflikter, høj personale- og ledelsesudskiftning, manglende fokus og resultater.

I løbet af dagen vil vi arbejde med følgende:

• Hvordan kan vi forstå organisatoriske traumer?
• Hvordan kan vi skelne mellem symptom og bagvedliggende problemstillinger?
• Hvordan kan historiske hændelser sætte et spor i den organisatoriske hverdag?
• Hvordan kan vi bruge systemiske relations opstillinger som en metodisk tilgang?

På selve dagen får deltagerne en introduktion til fænomenet traumer i organisationer. Desuden er der en kort og grundlæggende introduktion til systemiske organisationsopstillinger. Gennem øvelser og dialog får du inspiration til, hvordan du dels kan begribe traume, og hvordan du kan arbejde med egne problematikker. Om eftermiddagen vil vi gennemføre en opstilling, på baggrund af en af deltagernes organisatoriske problematikker. Alle deltager bedes inden dagen at formulere deres interesse og evt. cases.

Da organisatoriske traumer er et høj-følsomt emne, vil der være en særlig opmærksomhed på fortrolighed, og beskyttelse af både personlige og organisatorisk følsomme oplysninger.

Prisen for workshoppen er 1950,00 kr. + moms. Stedet oplyses ved tilmelding. På dagen serveres morgenkaffe, let frugt, en sandwich, samt eftermiddagskaffe.

Hvis du ønsker at tilmelde dig, eller have mere information, så er du velkommen til at kontakte Birthe Hyldborg på 29 84 58 80, birthe@artofbalance.dk

26. august 2020
kl. 9-16

Sted: København*
Pris: 1950 kr. + moms

Hent som PDF

Tilmeld

Systemisk lederskab – Metoder til at styrke dit systemiske lederskab

På disse tre dage får du inspiration til at forstå dit lederskab i et systemisk helhedssyn. Du får 5 håndgribelige metoder til at praktisere en systemisk ledelse baseret på relationsopstillingernes principper. Du blive dels introduceret til den systemiske relationsopstilling, du får mulighed for at reflektere over dit personlige lederskab og du får metoder med, som du kan anvende som leder i din hverdag.

Formålet med disse tre dage er at give dig 5 håndgribelige metoder til at praktisere ledelse baseret på systemiske relations opstillingers grundprincipper. Intentionen er, at vi ved hjælp af opstillingsmetoden belyser dynamikker i din organisation med forskellige vinkler, og du lærer hvordan du kan iagttage dem. Det giver dig nye handlekompetencer til at håndtere ubalancerede dynamikker i organisationen.

Ofte bruges billedet at lederen skal lede ”på kanten”. Det vil sige, at man både praktiserer nærværende og opgavenær ledelse og strategisk ledelse på distancen. Mange ledere søger at finde måder, hvordan dette gøres i praksis. Det kræver en særlig evne til at kunne de organisationen fra forskellige vinkler på samme tid. Du skal være i stand til at zoome ind og ud i en konstant bevægelse. Systemiske relations opstillinger er den mest effektfulde metode, der understøtter denne ledelsespraksis.

På dette forløb bliver du introduceret til systemiske relations opstillinger og du får mulighed for at reflektere over dit personlige lederskab. Til det formål får du nyttige og effektfulde metoder, som du kan anvende som leder i din hverdag.

  • Hvordan positionerer du dig selv i relation til din organisation?
  • Hvordan kan du træffe beslutninger der inkluderer spørgsmålet om helhedens bedste?
  • Hvordan kobler du dig til organisationens uudtalte dynamikker?
  • Hvordan balancerer du organisationens mange krav?

Kurset afholdes den 1. oktober, 19. oktober og 3. december. Alle dage er kl. 9.00 – 16.00 i København. Kurset er 5850,00 kr. plus moms. Stedet oplyses ved tilmelding. På dagen serveres morgenkaffe, let frugt, en sandwich, samt eftermiddagskaffe.

Hvis du ønsker at tilmelde dig, eller have mere information, så er du velkommen til at kontakte Birthe Hyldborg på 29 84 58 80, birthe@artofbalance.dk

1. oktober 2020
29. oktober 2020

3. december 2020
kl. 9-16

Sted: København*
Pris: 5850 kr. + moms

Hent som PDF

Tilmeld

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Kontakt mig i dag, til en uforpligtende samtale.
Telefon: 29 84 58 80
Email: mail@artofbalance.dk

Artwork on this site is provided and copyrighted by Anna Korol.

Follow Anna on Instagram here