Ydelser

Når du vælger Art of balance som samarbejdspartner, så får du også et vedkommende, faglig relevant og nærværende udspil og modspil. Gennem mange års erfaring som konsulent og underviser, får du teoretisk og praktisk inspiration.

Et samarbejde starter med en fælles undesøgelse af behov, forventniger og problemstillingens kompleksitet. Der bliver lagt vægt på at lederens i sin position som ansvarlige for organisationen eller opgaven har en central rolle. Det betyder at der altid er en række ledelsesmæssige dialoger gennem et forløb.

Du får et procesforløb som er designet specielt til jer, og som bygger på et samspil mellem selve problemstillingen, relevante undersøgelses- og læringsmetoder og passende dialoger og refleksion.

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Forandring

Forandringer påvirker organisationen både på overfladen og i dybden. Hver forandring er en omstilling. Det er vigtigt, at organisationen kommer afbalanceret gennem transitionen.Står I over for en forandring, som I gerne vil have tilrettelagt og gennemført, så I får tacklet kompleksiteten på en måde, at I lettest kommer gennem transitionen?

Oplever I, at jeres organisation ikke kan genetablere balancen efter en forandring? Det kan vise sig ved øget sygefravær, stress, lav trivsel, gentagne konflikter eller tab af beslutnings- og handlekraft.

En hjælp kan være at se på de underliggende dynamikker, som fastholder eller skaber en organisatorisk ubalance. Ved at få indsigt i organisationens relationer og unikke historie bliver I rustet til at træffe gode valg på organisationens vegne og håndtere de uforudsete og skjulte problemstillinger.

Art of Balance bidrager med procesarbejdet før, under og efter en forandringsproces.

Strategi

Alle beslutninger og handlinger i en organisation har en strategisk betydning. Selv små gentagne handlinger kan have et stort udfald. Fremtiden formes af vores handlinger i nuet.

Der er behov for konstant evne til nytænkning og innovation, hvilket betyder, at der er behov for, at vi kan reflektere og perspektivere vores grundlæggende overbevisninger.

Art of Balance går ind i processen sammen med jer i de strategiske processer, værdi og visionsarbejde. Gennem systemiske relationsopstillinger stiller vi os på kanten af organisationen og kigger ind og ud på de forhold, der påvirker organisationen.

Der er en stor overbevisende gennemslagskraft når man rumligt visualiserer og afprøver nye strategiske veje. Når man metodisk aktiverer den tavse viden i organisationen, så åbner sig uforudsigelige muligheder og nye veje at gå.

Det nytter ikke noget at tænker ”nu slår vi en streg i sandet”. At gå nye strategiske veje i organisationen gøres bedst i en anerkendelse af hvordan fortidens måder at handle har formet den måde organisationen beslutter og udlever deres kerneopgave i nutiden. Denne anerkendelser giver faktisk mulighed for at organisationen kan bevæge sig ressourcefyldt fremad.

Samarbejde

En organisation bæres af arbejdsfællesskaberne. Derfor er den relationelle koordinering også af utrolig stor vigtighed. Hvis ikke vi kan bygge på et tillidsbaseret og stærkt kommunikerende samarbejde, så risikerer vi at tabe kerneopgaven på gulvet.

Kompleksiteten er høj i langt de fleste kerneopgaver, og derfor bliver

samskabelse, tværorganisatorisk og tværfagligt samarbejde også en kompetence, som organisationen skal have.

Jo mere komplekse opgaverne er, jo større risiko er der også for, at der opstår forviklinger i relationerne og kommunikationen. Hvis samarbejdet lider skade, så er oplevelsen ofte, at det er en langstrakt proces at rette op på tilliden og samarbejdet igen.

Systemiske relationsopstillinger kan være en vej til at forstå. hvordan forviklingerne skaber ubalancer i organisationen, og det kan hjælpe med at få genoprettet balancerne, så samarbejdet og trivsel kan stige igen.

Ledelse

De fleste ledere mærker på deres egen krop, at lede en organisation er en opgave, der kræver at balancere modsatrettede behov og krav på samme tid. Det er en balancekunst.

Du skal stå stærkt i dig selv som leder – for at stå fast og ikke blive blæst i den retning, vindene blæser. Dit eget grundlag som leder er essentielt.

Organisatoriske forandringer starter med dig som leder – du skal have både fornemmelse og overblik for hvilke greb, der er nødvendige at gøre. Det betyder også, at jo stærkere i er sammen som ledelsesteam, jo mere løfter I også organisationen i fællesskab.

Systemiske relationsopstillinger er et stærkt værktøj til at forstå og forholde sig til den organisatoriske kompleksitet og kunne sanse hvilke tiltag, der skal gøres. Med systemiske relationsopstillinger kan du og I skabe balance og overblik i lederskabet.

Vælg at få enkelt eller løbende ledelsessupervision for at arbejde med dit eller jeres fælles lederskab. Og du og I kan deltage på en workshop og i netværk, der giver jer redskaber til at bruge den systemiske metode og visdom.

I kan vælge at tage med på en vandring eller et lederseminar, hvor I genforfatter jeres individuelle og fælles ledelsesgrundlag, værdier og visioner.

Når man flytter sig fysisk – så flytter man sig også mentalt

Naturen giver mulighed for et anderledes møde med sig selv, den anden eller det, som vi skal tale om. Art of balance tilbyder teambuilding, skulder-ved-skulder møder, strategisaminarer med overnatning i det fri, teammøder med mad på bål, udlandsture for netværk og rundt-om-en-ø ture. Essensen er, at når man flytter sig fysisk, så skaber det et anderledes rum for dialog og læring.

I kan vælge at tage med på en vandring eller et lederseminar, hvor I genforfatter jeres individuelle og fælles ledelsesgrundlag, værdier og visioner.

“Above all, do not loose your desire to walk: every day I walk myself into a state of wellbeing and walk away from every illness; I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it….but by sitting still, and the more one sits still, the closer one comes to feeling ill… thus if one just keep on walking, everything will be all right.“

Søren Kierkegaard , Letter to Jette, 1847, citeret i Chatwin, The Songlines.

Ambitionen for Art of Balance er at levere et unikt bidrag, som både udvider horisonterne og leverer nyskabende resultater.

Kontakt mig i dag, til en uforpligtende samtale.
Telefon: 29 84 58 80
Email: mail@artofbalance.dk

Artwork on this site is provided and copyrighted by Anna Korol.

Follow Anna on Instagram here